Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Opublikowano artykuł o działalności naszej Fundacji

Studia z teorii wychowania

W czasopiśmie naukowym z listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został opublikowany artykuł dotyczący utworzonego przez Europejską Fundację Kultury przedszkola: Małgorzata Zielińska, Fundusze europejskie jako źródło finansowania jednostek oświatowych na przykładzie przedszkola niepublicznego w Dębem Wielkim, "Studia z Teorii Wychowania" tom 6 2015 nr 4 (13), s. 175-201.