Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Wolontariat

Nasza Fundacja jest otwarta na wszystkich, których celem jest działanie dla dobra innych ludzi. Jeżeli więc masz trochę wolnego czasu, chcesz rozwijać swoje pasje, pragniesz zdobyć doświadczenie w różnego rodzaju pracy, lubisz nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, a korzyści materialne nie są dla Ciebie najważniejsze, to zapraszamy do współpracy!

Wolontariuszem może zostać każdy niezależnie od wieku, wykształcenia czy płci. Wolontariat jest skierowany do wszystkich, którzy są zmotywowani do pracy charytatywnej i którym przyświeca idea niesienia pomocy innym, ale też chęć rozwijania lub nabywania umiejętności w różnego rodzaju pracy, czyli zdobywania cennego doświadczenia zawodowego.

Miejsc, w których pracują wolontariusze, jest bardzo wiele. Mogą nimi być np.: biuro fundacji, partnerskie organizacje pozarządowe, muzea, szkoły, biblioteki, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, domy opieki, szpitale, hospicja, jadłodajnie dla bezdomnych, schroniska dla zwierząt oraz inne instytucje publiczne. Każdy jest w stanie wybrać działalność odpowiednią dla siebie. Potrzebne są tylko dobre chęci!

Program WOLONTARIATU rozwija się w kierunkach:

  1. WOLONTARIAT W BIURZE FUNDACJI – praca przy organizacji różnego rodzaju projektów, pomoc w ocenie potrzeb społecznych, doradztwo, opiniowanie, świadczenie pomocy administracyjnej i technicznej. Fundacja umożliwia elastyczne warunki pracy wolontariusza.
  2. WOLONTARIAT W POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTACH – jest to przede wszystkim pomoc w aktualnie realizowanym projekcie np. pomoc ludziom starszym, biednym rodzinom, osobom niepełnosprawnym
  3. WOLONTARIAT w PARTNERSKICH OGRANIZACJACH – w zależności od realizowanego w poszczególnym okresie programu partnerskiego wolontariusz może przyłączyć się do działań wspierających akcje.

Post a comment