Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Wsparcie

Fundacja wprawdzie nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego, ale prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z art. w art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Realizuje szereg projektów dotowanych przez instytucje i osoby prywatne.

Jeśli chcesz wesprzeć naszą organizację, to możliwe jest wsparcie naszych projektów bezpośrednio wpłatą na rachunek:

Dane do przelewu:

Europejska Fundacja Kultury

ul. Teatralna 17

40-003 Katowice

Nr rachunku: 48 1050 1214 1000 0090 9072 1680

Możliwe jest również wsparcie działalności naszego przedszkola w Dębem Wielkim (woj. mazowieckie), które kieruje swoją ofertę do dzieci zamieszkujące tereny wiejskie, dzieci o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej. Potrzebujemy wsparcia zarówno rzeczowego, jak np.: zabawki, książki, materiały plastyczne, wyposażenie placu zabaw, oraz wsparcia finansowego, głównie na dofinansowanie wyżywienia dzieci.

Dane do przelewu:

Przedszkole Europejskiej Fundacji Kultury EUROMISIE

Ul. Strażacka 1

05-311 Dębe Wielkie

Nr rachunku:  31 1050 1214 1000 0090 8000 0285

Post a comment