Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Współpraca

Fundacja jest organizacją trzeciego sektora (pozarządową) i chętnie podejmuje współpracę z różnymi podmiotami i środowiskami. W swojej historii ma współdziałanie z organami samorządu terytorialnego (w tym gminami wiejskimi i samorządem wojewódzkim), placówkami szkolnymi, stowarzyszeniami oraz Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Liczą się przy tym dla nas nie tylko instytucje, ale przede wszystkim pojedynczy ludzie. Chętnie angażujemy wolontariuszy.