Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Ochrona słabszych

Nie wszyscy są „w czepku urodzeni”. Niektórzy z nas niczym nie zawinili, że żyją w biedzie, bez zrozumienia, bez perspektyw życiowych. Dlatego potrzebują naszego wsparcia i dobrego przykładu. Nie jałmużny, ale psychicznego wzmocnienia, podpowiedzi co do tego, jak stawiać dalsze kroki. Jako członkowie społeczeństwa mamy obowiązki w stosunku do siebie nawzajem. Dlatego tak musimy mądrze korzystać z posiadanych zasobów, by starczyło dla każdego.