Szkolenie dla psychologów i pedagogów

Wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie Europejska Fundacja Kultury zorganizowała 25 czerwca 2016 r. szkolenie pt. Psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami obniżonego nastroju, niską samooceną oraz nieśmiałością

Continue reading

Współpraca

Fundacja jest organizacją trzeciego sektora (pozarządową) i chętnie podejmuje współpracę z różnymi podmiotami i środowiskami. W swojej historii ma współdziałanie z organami samorządu terytorialnego (w tym gminami wiejskimi i samorządem wojewódzkim), placówkami szkolnymi, stowarzyszeniami oraz Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Liczą się przy tym dla nas nie tylko instytucje, ale

Continue reading

Wsparcie

Fundacja wprawdzie nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego, ale prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z art. w art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Realizuje szereg projektów dotowanych przez instytucje i osoby prywatne. Jeśli chcesz wesprzeć naszą organizację, to możliwe jest wsparcie naszych projektów bezpośrednio

Continue reading

Wolontariat

Nasza Fundacja jest otwarta na wszystkich, których celem jest działanie dla dobra innych ludzi. Jeżeli więc masz trochę wolnego czasu, chcesz rozwijać swoje pasje, pragniesz zdobyć doświadczenie w różnego rodzaju pracy, lubisz nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, a korzyści materialne nie są dla Ciebie najważniejsze, to zapraszamy do współpracy! Wolontariuszem może zostać

Continue reading

Opublikowano artykuł o działalności naszej Fundacji

W czasopiśmie naukowym z listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został opublikowany artykuł dotyczący utworzonego przez Europejską Fundację Kultury przedszkola: Małgorzata Zielińska, Fundusze europejskie jako źródło finansowania jednostek oświatowych na przykładzie przedszkola niepublicznego w Dębem Wielkim, "Studia z Teorii Wychowania" tom 6 2015 nr 4 (13), s. 175-201.

Continue reading

Kolejna publikacja sfinansowana przez Europejską Fundację Kultury

Prawo i Religia tom 2, Warszawa 2011 ss. 316 ISSN 1898-7184

Continue reading

Ukazała się kolejna publikacja Fundacji

Kobiór łączy pokolenia. Materiały projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i zrealizowanego w 2009 r. na terenie gminy Kobiór, red. Małgorzata Zielińska, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej, Katowice 2009 ISBN 978-83-907458-1-7

Continue reading

Nowa publikacja

Oblicza samotności. Materiały wspólnej konferencji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i Fundacji Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach, red. Małgorzata Zielińska, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej, Katowice 2008 ISBN 978-83-907458-0-0

Continue reading

Książka wydana przy udziale Fundacji

Równy start do kariery, red. Rafał Jaros, Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz, Łódź 2009 ISBN 978-83-60604-40-3

Continue reading