Szkolenie dla psychologów i pedagogów

Wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie Europejska Fundacja Kultury zorganizowała 25 czerwca 2016 r. szkolenie pt. Psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami obniżonego nastroju, niską samooceną oraz nieśmiałością

Continue reading
wspolpraca_bw

Współpraca

Fundacja jest organizacją trzeciego sektora (pozarządową) i chętnie podejmuje współpracę z różnymi podmiotami i środowiskami. W swojej historii ma współdziałanie z organami samorządu terytorialnego (w tym gminami wiejskimi i samorządem wojewódzkim), placówkami szkolnymi, stowarzyszeniami oraz Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Liczą się przy tym dla nas nie tylko instytucje, ale

Continue reading
wsparcie_bw

Wsparcie

Fundacja wprawdzie nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego, ale prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z art. w art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Realizuje szereg projektów dotowanych przez instytucje i osoby prywatne. Jeśli chcesz wesprzeć naszą organizację, to możliwe jest wsparcie naszych projektów bezpośrednio

Continue reading
wolontariat_bw

Wolontariat

Nasza Fundacja jest otwarta na wszystkich, których celem jest działanie dla dobra innych ludzi. Jeżeli więc masz trochę wolnego czasu, chcesz rozwijać swoje pasje, pragniesz zdobyć doświadczenie w różnego rodzaju pracy, lubisz nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, a korzyści materialne nie są dla Ciebie najważniejsze, to zapraszamy do współpracy! Wolontariuszem może zostać

Continue reading
Studia z teorii wychowania

Opublikowano artykuł o działalności naszej Fundacji

W czasopiśmie naukowym z listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został opublikowany artykuł dotyczący utworzonego przez Europejską Fundację Kultury przedszkola: Małgorzata Zielińska, Fundusze europejskie jako źródło finansowania jednostek oświatowych na przykładzie przedszkola niepublicznego w Dębem Wielkim, "Studia z Teorii Wychowania" tom 6 2015 nr 4 (13), s. 175-201.

Continue reading
prawo i religia 2

Kolejna publikacja sfinansowana przez Europejską Fundację Kultury

Prawo i Religia tom 2, Warszawa 2011 ss. 316 ISSN 1898-7184

Continue reading
kobiów łączy pokolenia

Ukazała się kolejna publikacja Fundacji

Kobiór łączy pokolenia. Materiały projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i zrealizowanego w 2009 r. na terenie gminy Kobiór, red. Małgorzata Zielińska, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej, Katowice 2009 ISBN 978-83-907458-1-7

Continue reading

Nowa publikacja

Oblicza samotności. Materiały wspólnej konferencji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i Fundacji Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach, red. Małgorzata Zielińska, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej, Katowice 2008 ISBN 978-83-907458-0-0

Continue reading
równy start do kariery

Książka wydana przy udziale Fundacji

Równy start do kariery, red. Rafał Jaros, Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz, Łódź 2009 ISBN 978-83-60604-40-3

Continue reading