Opublikowano artykuł o działalności naszej Fundacji

W czasopiśmie naukowym z listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został opublikowany artykuł dotyczący utworzonego przez Europejską Fundację Kultury przedszkola: Małgorzata Zielińska, Fundusze europejskie jako źródło finansowania jednostek oświatowych na przykładzie przedszkola niepublicznego w Dębem Wielkim, "Studia z Teorii Wychowania" tom 6 2015 nr 4 (13), s. 175-201.

Continue reading

Kolejna publikacja sfinansowana przez Europejską Fundację Kultury

Prawo i Religia tom 2, Warszawa 2011 ss. 316 ISSN 1898-7184

Continue reading

Ukazała się kolejna publikacja Fundacji

Kobiór łączy pokolenia. Materiały projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i zrealizowanego w 2009 r. na terenie gminy Kobiór, red. Małgorzata Zielińska, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej, Katowice 2009 ISBN 978-83-907458-1-7

Continue reading

Nowa publikacja

Oblicza samotności. Materiały wspólnej konferencji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i Fundacji Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach, red. Małgorzata Zielińska, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej, Katowice 2008 ISBN 978-83-907458-0-0

Continue reading

Książka wydana przy udziale Fundacji

Równy start do kariery, red. Rafał Jaros, Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz, Łódź 2009 ISBN 978-83-60604-40-3

Continue reading