Fundacja

O nas

Europejska Fundacja Kultury została ustanowiona w 1992 roku.
W ciągu 24 lat istnienia zrealizowała wiele przedsięwzięć w zakresie:
 • krzewienia umiejętności pedagogicznych i psychologicznych,
 • integracji społecznej,
 • integracji europejskiej,
 • wspierania środowisk lokalnych, w tym wiejskich,
 • znoszenia barier międzypokoleniowych,
 • ekumenizmu,
 • wspierania inicjatyw naukowych.
Fundacja ma siedzibę w Katowicach.
Pierwotnie Fundacja nosiła nazwę: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej.

 

 

Katowice

Misja i zasady działania

Istotną misją Fundacji jest działalność edukacyjna zarówno w zakresie kształcenia szkolnego i pozaszkolnego w środowiskach społecznych i lokalnych. Fundacja pragnie upowszechniać wśród szerokiej społeczności kult nauki, zainteresowanie samokształceniem, zdobywanie gruntownego wykształcenia.

Kolejnym obszarem działań Fundacji jest integracja europejska w ramach, której propagowane i realizowane są idee zjednoczonej Europy. Szczególnie wspieramy procesy integracyjne Polski z Unią Europejską w zakresie edukacji, polityki społecznej. Jednym z priorytetów Fundacji jest pozyskanie na swoją działalność środków z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu ze środków krajowych i europejskich Fundacja przygotowuje, opracowuje i zarządza projektami szkoleniowymi , realizując przy tym cele statutowe.

Ważnym obszarem działania Fundacji jest środowisko osób uzależnionych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym, Fundacja zajmuje się promowaniem działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie uzależnień osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Stawia nacisk na zdrowy tryb życia, wolny od nałogów, uzależnień i przemocy oraz nakierowanego na więź z naturą i środowiskiem.

Cele

Celem Fundacji jest w szczególności:

 • krzewienie wartości kulturowych inspirowanych przez chrześcijaństwo,
 • głoszenie zasad doktrynalnych i moralnych typowych dla chrześcijaństwa,
 • krzewienie protestanckiego etosu pracy i gospodarności,
 • wspieranie chrześcijańskich inicjatyw naukowych, oświatowych, wydawniczych i dobroczynnych,
 • krzewienie wiedzy na temat biblijnego systemu wartości oraz światopoglądu chrześcijańskiego,
 • propagowanie dorobku polskiego i światowego protestantyzmu,
 • inicjowanie i popieranie działań mających na celu zachować i rozwinąć chrześcijańską i ewangelicką spuściznę kulturową Rzeczpospolitej,
 • działalność filantropijna na rzecz osób fizycznych i instytucji.

Zarząd

 

Małgorzata Zielińska

Członek Zarządu

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania oświatą, koordynatorka projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących...

Michał Piekarniak

Członek Zarządu

wkrótce

Wszelkie prawa zastrzeżone