Przedszkole w Dębe Wielkie

Euromisie

Nasze przedszkole powstało w 2012 roku dzięki funduszom europejskim. Wówczas Europejska Fundacja Kultury aplikowała o wsparcie unijne dla gminy Dębe Wielkie w zakresie edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nosił tytuł:

„Przedszkole w Gminie Dębe Wielkie – początek przyjaźni z edukacją”.

Twórcom projektu przyświecał bowiem cel, aby pomóc dzieciom w przekroczeniu progu szkolnego nie zrażając do edukacji, a zaprzyjaźniając się z nią.

Początkowo było to punkt przedszkolny, a następnie po zakończeniu projektu w czerwcu 2013 roku nastąpiło przekształcenie placówki w Przedszkole Niepubliczne Europejskiej Fundacji Kultury „Euromisie”, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W naszym przedszkolu stawiamy na stymulowanie rozwoju dzieci poprzez zajęcia artystyczne (muzyka, rytmika, plastyka) i fizyczne (zabawy ruchowe i judo). U nas  każde dziecko ma czuć się doceniane, zauważone i … dopieszczone. Nasi Nauczyciele są czuli, troskliwi i poświęcają tyle uwagi każdemu dziecku ile jej potrzebuje.

Dzieci zawsze mówią prawdę i to one wystawiają nam świadectwo z oceną naszej pracy.


Doświadczona kadra

Wykwalifikowane grono pedagogiczne, które czuwa nad bezpieczeństwem dzieci

Gry i zabawy

Nowe wyposażenie umożlwiiające bezpieczną zabawę.

Otwartość i ambicja

Klimat sprzyjający rozwijanu swoich talentów.

Bogaty program

Oparty na podstawie programowej i Metodzie Montessori.

Wsparcie psychologiczne

Każde dziecko poznajemy i traktujemy indywidualnie.

Aktywność fizyczna

Zajęcia Judo, które okazały się hitem wśród dzieci.


Kadra

Wszelkie prawa zastrzeżone