Wsparcie

Fundacja wprawdzie nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego, ale prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z art. w art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Realizuje szereg projektów dotowanych przez instytucje i osoby prywatne. Jeśli chcesz wesprzeć naszą organizację, to możliwe jest wsparcie naszych projektów bezpośrednio

Continue reading