Żłobek w Mińsku Mazowieckim

Żłobek w Mińsku Mazowieckim poszukuje pracowników na stanowisko:

DYREKTOR ŻŁOBKA

Wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi, lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi, mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania.

OPIEKUNKA/OPIEKUN

Kwalifikacje zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wysokiej kultury osobistej, pasji do wykonywanego zawodu, zaangażowania, odpowiedzialności, empatii, umiejętność pracy w zespole, chęć podnoszenia swoich umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, umiejętności pracy pod presją czasu, cierpliwości i bardzo dobrego kontaktu z dziećmi.

POMOC OPIEKUNA

Wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, wysokiej kultury osobistej, pasji do wykonywanego zawodu, zaangażowania, odpowiedzialności, empatii, umiejętność pracy w zespole, chęć podnoszenia swoich umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, umiejętności pracy pod presją czasu, cierpliwości i bardzo dobrego kontaktu z dziećmi.

PIELĘGNIARKA

Pełne wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa, wysokiej kultury osobistej, pasji do wykonywanego zawodu, zaangażowania, odpowiedzialności, empatii, umiejętność pracy w zespole, chęć podnoszenia swoich umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, cierpliwości i bardzo dobrego kontaktu z dziećmi.

prosimy kierować  CV wraz z LISTEM MOTYWACYJNYM na adres mailowy:

 

           biuro@fundacja-kultury.eu

 

 

Od wrzesnia 2017 rozpocznie się rekrutacja uczestników projektu. 

 

 

 W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
 
  • biuro@fundacja-kultury.eu
 
  • +48 736 621 198

 

 

 

 

Projekt "Żłobek w Mińsku Mazowieckim” o numerze RPMA.08.03.01-14-7049/16 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej, którego realizatorem jest Europejska Fundacja Kultury z siedzibą w Katowicach (40-139), przy ul. Kotlarza 17/8 w partnerstwie z firmą JUKA EUROPEJSKIE FUNDUSZE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Robotniczej 12.

Wszelkie prawa zastrzeżone