Żłobek w Mińsku Mazowieckim

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację uczestników do projektu.
Zapraszamy wszystkie osoby - rodziców, zarówno ojców jak i matki, którzy:
- opiekują się dzieckiem/dziećmi do lat 3 i powracają na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka
- pozostają bez zatrudnienia, lecz wyrażają gotowość poszukiwania i podjęcia pracy,
- osoby zamieszkujące teren województwa mazowieckiego, z wyjątkiem miejscowości, które wchodzą w obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonowania.

Dla dzieci uczestników projektu przygotowujemy miejsce w żłobku, które jest finansowane ze środków unijnych w ramach projektu "Żłobek w Mińsku Mazowieckim".
O zasadach rekrutacji dowiedzą się Państwo z REGULAMINU.

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia kandydata/kandydatki jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz pozostałych dokumentów, które znajdują się poniżej:
 
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU (ZALACZNIK 1)
  • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU (ZALACZNIK 2)
  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (ZALACZNIK 3)
  • OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY (ZALACZNIK 4)
  • UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (PO ZAKWALIFIKOWANIU DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE)

 

Same formularze zgłoszeniowe można wysyłać już drogą elektroniczną na adres mailowy:
W dniach 9-12 października 2017 r. w godzinach od 18.00-20.00 w Zespole Szkół przy. ul. Siennickiej 17 w Mińsku Mazowieckim odbędą się rozmowy kwalifikujące kandydatki/kandydatów do projektu. Wówczas również będzie można uzupełniać bądź składać osobiście dokumenty oraz odbyć konsultacje.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 
 
 
 

Projekt "Żłobek w Mińsku Mazowieckim” o numerze RPMA.08.03.01-14-7049/16 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej, którego realizatorem jest Europejska Fundacja Kultury z siedzibą w Katowicach (40-139), przy ul. Kotlarza 17/8 w partnerstwie z firmą JUKA EUROPEJSKIE FUNDUSZE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Robotniczej 12.

Wszelkie prawa zastrzeżone