Żłobek w Mińsku Mazowieckim

Nasza placówka, która mieści się w Mińsku Mazowieckim, przy ulicy Klonowej, bierze udział w projekcie współfinansowanym z funduszy europejskich (Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego).

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie rodziców z województwa mazowieckiego powracających do czynnego życia zawodowego, poszukujących pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie ich
dzieciom miejsc w żłobku.

 

 

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

 

Wsparcie realizowane w ramach Projektu skierowane jest do osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub pozostające bez zatrudnienia.

Osobami pełniącymi funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą być matki, ojcowie, opiekunowie prawni.

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest zgłoszenie na podstawie formularza rekrutacyjnego (wkrótce zostanie zamieszczony na stronie) i spełnienie następujących wymogów:

1) osoby opiekujące się dzieckiem/dziećmi do lat 3 i powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub pozostające bez zatrudnienia, lecz wyrażający gotowość poszukiwania i podjęcia pracy,

2) osoby zamieszkujące teren województwa mazowieckiego, zwłaszcza powiatu mińskiego z wyjątkiem miejscowości, które wchodzą w obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonowania, czyli osoby zamieszkujące powiat miński w tym zamieszkujące na terenie następujących gmin: Mińsk Mazowiecki - gmina miejska, Mińsk Mazowiecki - gmina wiejska, Kałuszyn, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Latowicz, Siennica, Stanisławów.

 W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
 
  • biuro@fundacja-kultury.eu
 
  • +48 736 621 198

 

 

Projekt "Żłobek w Mińsku Mazowieckim” o numerze RPMA.08.03.01-14-7049/16 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej, którego realizatorem jest Europejska Fundacja Kultury z siedzibą w Katowicach (40-139), przy ul. Kotlarza 17/8 w partnerstwie z firmą JUKA EUROPEJSKIE FUNDUSZE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Robotniczej 12.

Wszelkie prawa zastrzeżone